FKT følger situasjonen nøye og gjør løpende dag til dag-vurderinger for våre arrangementer utover våren

14.04 2020

På grunn av den generelle koronasituasjonen med fortsatt fare for smitte, og forbudet mot arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, har FKT besluttet å avlyse Kontrollutvalgslederskolen 21.-22. april.

FKT vil vurdere om vi skal arrangere KU-lederskolen til høsten evt. neste vår.  Hva vi beslutter vil være avhengig av restriksjoner og hvilke situasjonsvurderinger regjeringen vil gjøre i neste omgang. Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om det.

 

25.3 2020

Kjære medlemmer!

Vi har nå vært gjennom et par uvanlige uker og vi er midt i en periode som vi kommer til å huske ganske lenge. Det er jo den helsemessige delen av dette som opptar oss aller mest – vi har tross alt ingen å miste.

Men, parallelt med dette ser vi at det økonomiske bildet og den tryggheten vi hadde for bare et par uker siden, har endret seg radikalt – vi må forberede oss på litt uvær en periode. Samtidig er det viktig å minne hverandre på at det vil bli ganske fint vær igjen..

FKT har allerede avlyst ett arrangement – Sekretariatskonferansen 24.-25. mars.   I går kunngjorde regjeringen at den vil forlenge de strenge tiltakene med den mest ambisiøse strategien «undertrykk», som går ut på at epidemien skal kveles så snart som mulig. Folkehelseinstituttet ser for seg at 5–10 prosent av befolkningen blir smittet av koronaviruset i et slikt scenario. Men kampen mot epidemien vil kunne vare lenge, med konstant risiko for at viruset kan blusse opp igjen.

Dette betyr at det ser særlig mørk ut for Kontrollutvalgslederskolen 21.-22. april, og Fagkonferansen og årsmøtet 3.-4. juni kan også være i faresonen for avlysning.  Foreløpig er det vedtatt at nedstengningen skal være fram tom 13. april. Hva som vil skje etter det, vil regjeringen i bestemme i påskeuken, 8.april.

Styret diskuterte denne spesielle situasjonen i teamsmøte 23. mars, og flere innsparingstiltak ble vedtatt for å kompensere for eventuelle fremtidige tapte kurs- og konferanseinntekter.  Du kan lese mer om dette i protokollen.

Styret følger situasjonen nøye og vil like over påske vurdere om det er nødvendig å ta de tunge beslutningene om avlysninger. Flytting av arrangementer til høsten vil også bli vurdert. Når det gjelder årsmøtet, vurderer vi ulike digitale løsninger. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det.

Ta godt vare på hverandre.