Den nye generalsekretæren, foran til høyre, flankert av FKTs styre (f.v.): Einar Ulla, Roald Breistein, Hilde Vatnar Selnes, Synnøve Solbakken, Benedikte Muruvik Vonen og Dag Robertsen.

Styret har ansatt organisasjonens første generalsekretær, som tiltrer 1. januar 2018.

Det er med stor glede at vi i dag kan bekjentgjøre at Anne-Karin Femanger Pettersen er ansatt som første generalsekretær i Forum for kontroll og tilsyn (FKT), sier en svært tilfreds styreleder Benedikte Muruvik Vonen.

Styret gjorde i sitt møte 29. september 2017 enstemmig vedtak om tilsetting av Anne-Karin Femanger Pettersen som organisasjonens første generalsekretær. Hun vil tiltre i stillingen 1. januar 2018.

FKT vil fra samme dato ta i bruk nye lokaler i Tollbugata 32 i Oslo. Styret har tro på at ansettelsen av Anne-Karin Femanger Pettersen i full stilling som generalsekretær vil være et viktig løft for å virkeliggjøre ambisjonene som ligger i vår vedtatte handlingsplan.

Femanger Pettersen har lang erfaring fra forumets virksomhetsområde. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat, som er medlem av FKT. Hun var medlem i styret og styrets nestleder i FKT i perioden 2007-2011. Hun har også vært medlem og leder av valgkomiteen i FKT. Hun har solid høyere utdanning innen relevante fagområder for organisasjonen.

Styret ønsker henne velkommen på laget og ser frem til nært samarbeid med Anne-Karin Femanger Pettersen!