Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger blir endret. Det innebærer blant annet at også intranett og ekstranett på arbeidsplassen i offentlig sektor skal være universelt utformet.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. februar 2022, men må ikke etterleves før 1. februar 2023.

Det er EUs WAD-direktiv (Web Accessibility Directive) som stiller nye krav om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, og lovendringen ble vedtatt av Stortinget i mai 2021. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt nødvendige endringer i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre markedet, og en del av den europeiske oppfølgingen av FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

De nye reglene gir alle innbyggere likeverdig tilgang til digital informasjon og tjenester som offentlige virksomheter tilbyr på sine nettsteder og via mobilapplikasjoner. Det er særlig tatt hensyn til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Dette sikrer økt åpenhet, effektivitet og fremmer likebehandling av personer med funksjonsnedsettelse.

Norge har allerede regler om universell utforming av IKT-løsninger. De nye kravene i direktivet vil gjelde for offentlige virksomheter.

Forskriftsendringene innebærer blant annet at virkeområdet for de eksisterende kravene utvides, slik at disse nå også gjelder for intranett og ekstranett på arbeidsplassen.

Offentlige virksomheter skal også fylle ut en tilgjengelighetserklæring om hvordan nettstedene og mobilapplikasjonene etterlever kravene. Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en digital løsning for etablering av en slik tilgjengelighetserklæring.

Les mer om endringene i forskriften her

Direktivet krever også at offentlige virksomheter synstolker forhåndsinnspilt video som publiseres på nett. Kommunal- og distriktsdepartementet vil først avklare de økonomiske konsekvensene av kravet før dette innføres.

 

Kilde: Kommunal- og distriksdepartementet