Sekretariatet er ubetjent i tiden 4. juli til 5. august.

I denne perioden vil svar på e-posthenvendelser og oppdatering av våre nyhetssider bare skje sporadisk.

Ved behov kan vi kontaktes på fkt@fkt.no eller telefon 403 90 775.