Lobbyisme og påvirkning kan innebære demokratiske utfordringer. Hver kommune bør ha høy bevissthet rundt dette.

Dette skriver leder for Kommunesektorens etikkutvalg, Tora Aasland, i en kronikk i Kommunal Rapport.

Transparency International Norge definerer lobbyvirksomhet som påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere med sikte på å fremme et syn, en interesse, eller bringe fram viktig beslutningsinformasjon.

Etikkutvalget drøfter nå om det er behov for særskilte retningslinjer på dette området i norske kommuner.  Noen har kanskje dette allerede innebygd i etiske retningslinjer eller i retningslinjene for en sunn forvaltning. Uansett bør hver kommune ha høy bevissthet rundt de demokratiske utfordringene som lobbyisme og påvirkning kan innebære.

Det sentrale er å sikre en atferd fra både kommunens folkevalgte og ansatte som forhindrer at lobbyistene legger utilbørlig press på beslutningsprosessene. Derfor trengs bevisstgjøring og holdningsskaping.

Viktige stikkord for slik bevisstgjøring er åpenhet, kontaktformer og tilbakemelding. Åpen kalender for ordfører og andre politikere kan være et viktig tiltak, i tillegg til åpenhet omkring møter med lobbyister. Arkivering av slik informasjon vil styrke åpenheten og lette eventuelle innsynsbegjæringer.

Med klare signaler om hvordan kommunens beslutningsprosesser foregår, og om reglene for habilitet og offentlighet, burde man ha et godt grunnlag for ryddige demokratiske prosesser.

Les hele kronikken på ks.no »