Etikkonferansen i regi av KMD, KS og TI Norge arrangeres i Oslo 13. april 2016.

Den årlige Etikkkonferansen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge arrangeres i Oslo 13. april 2016. Temaene for årets konferanse er varsling og kontroll og tilsyn.

FKT var representert på konferansen ved styremedlem Jostein Støylen.

Her finner du lenke til presentasjoner og opptak fra konferansen »

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen.

Her kan du lese hans innlegg, inkl. et brev til kommunene hvor KMD minner om hvilket ansvar de har for å ha korrekte reglement og ivareta medarbeidernes ytringsfrihet »