Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legg fram tre proposisjonar til Stortinget om kommunereforma og regionreforma.

Følgende proposisjoner blei lagt fram 5. april: