Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid.

Informasjon om regjeringens tillitsreform

  • Informasjon om arbeidet med tillitsreformen

Noen sentrale rammer for reformen er lagt. Det er en reform som skal skje nedenfra. Det skal være tett samarbeid med tillitsvalgte og med brukerorganisasjoner og innbyggere. Et viktig mål for arbeidet skal være å finne løsninger som gir mer rom og tid for førstelinjene både i stat og kommune, slik at de kan gi innbyggerne bedre tjenester.

  • Innspillsmøte

Kommunal- og distriktsministeren vil starte arbeidet gjennom et innspillsmøte 18. januar med partene i arbeidslivet. Partene er invitert til å sende idéer og forslag til statsråden i forkant av møtet.

  • Mottatte innspill

Her kan du se alle mottatte innspill.

 

Kilde: Kommunal og distriksdepartementet