Under finn du presentasjonar frå Kontrollutvalsdagen 15. juni 2017 på Thon Hotel Jølster, Skei.

Torsdag 15. juni 2017

Kontrollutvalet si rolle ved kommunesamanslåing
 Styreleiar Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Kontrollutvala sitt ansvar for tilsyn av barnevernet sett frå fylkesmannen si side
 Turid Måseide, seniorrådgjevar, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Erfaringsutveksling: