Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni

Den årlige fagkonferansen  1.- 2. juni, skal arrangeres digitalt. 

Program:

Dag 1: 09.00 til ca. 12.00

  • Samspillet mellom stat og kommune i en krisetid
  • Hvordan har kontrollutvalget i en ny sammenslått kommune funnet sin rolle i et år med pandemi?
  • Henvendelser til kontrollutvalget – til besvær eller begjær?

Dag 2: 09.00 til ca. 12.30

  • Hva er «kommunal økonomisk bærekraft» og hvordan angår det kontrollutvalget?
  • Evaluering av valg  til kontrollutvalg
  • Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys
  • Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell?   Saker som har vært omtalt i media

Program Fagkonf. 2021 Digital

Konferanseavgift:

  • Kr 2 900 (ikke medlem kr 3 300)
  • Kr 1 900 for en dag (ikke-medlem 2 300)

Påmelding: løpende

Ved å melde deg på konferansen, samtykker du i at vi kan beholde dine personlige data så lenge det er behov knyttet til dette arrangementet.