FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst

PROGRAMMET:

  • Debattredaktør i Kommunal Rapport, Ragnhild Sved vil åpne konferansen og vi har gitt henne denne utfordringen:  Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? Ragnhild har det siste året skrevet mye om kontroll og tilsyn. Blant annet står hun bak en helt fersk undersøkelse om kontrollutvalgenes synlighet (eller mangel på dette) på kommunenes nettsider.
  • I disse dager er det mye snakk om den nye sikkerhetsloven, og 7. februar hadde Kommunal Rapport et oppslag om kommunenes evne til å håndtere dataangrep. Lures kommunene trill rundt av cyberkriminelle? Vi har fått tak i en erfaren foredragsholder fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, fagsjef Roar Thon. Hans mål er å gjøre kommunene mer bevisste på sin egen sårbarhet når det gjelder datasikkerhet. Her har kontrollutvalgene en nøkkelrolle når det skal velges tema for forvaltningsrevisjon.
  • Erland Aamodt fra KMD presenterte den nye kommuneloven i fjor. i år skal han snakke om den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen til kontrollutvalget? 
  • Fagdirektør Kjetil Reitan, Riksarkivet: Kommunale arkiv – råtner de på rot? Arkivverket har hatt sin årlige undersøkelse om kommunale arkivtjenester. Undersøkelsen viser at det er fare for at rettighetsdokumentasjon som omhandler enkeltpersoner kan forsvinne hvis ikke kommunene tar grep.
  • Frode Løvlie fra Deloitte følger opp med en presentasjon av et FR-case og vi får svar på om det fortsatt står til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? 
  • 5. juni:
  • Kontrollsjef Einar Ulla fra Sogn og Fjordane f.k har ledet arbeidet med ny veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar. I proposisjonen til den nye kommuneloven gir departementet tydelig uttrykk for at det hviler et stort ansvar på kommunestyret og kontrollutvalget for å sikre at revisjonsordningen er forsvarlig.
  • Tor Dølvik fra TI-Norge: Habilitet og åpenhet – hvorfor er det så viktig?
  • Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim, fortsetter med samme tema –  om tette bånd og utilbørlig påvirkning mellom utbygger og sentrale politikere i Trondheim.
  •  Advokat Kari Breirem vil avslutte med sine betraktinger om varsling og varslerens situasjon. Kari leder Rettsgruppen for varsling og etikk. Hun er videre kjent som varsleren Tønne-saken tidlig på 2000-tallet.

PRESENTASJONENE:

4. juni:

Ragnhild Sved

Roar Thon

Erland Aamodt

Kjetil Reithaug

Frode Løvlie

5. juni:

Einar Ulla

Tor Dølvik

Rolf Jarle Brøske

Kari Breirem