Nedenfor finner du presentasjonene fra Fagkonferansen på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  Gardermoen 29. – 30. mai 2018.

 


Tirsdag 29. mai 2018:

09.00 – 10.00: Registrering & kaffe m.m.

10.00 – 10.05: Velkommen! Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

10.05 – 10.25: Åpning Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite

10.25 – 10.50: NHOs hovedtiltak mot arbeidskriminalitet Direktør Arbeidsliv Nina Melsom, NHO

10.50 – 11.20: Hvordan kan vi unngå arbeidskriminalitet i offentlige kontrakter? Seniorrådgiver Anne-Cathrine Jacobsen, DIFI

11.20 – 11.30: Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 – 11.50: Pause

11.50 – 12.20:  Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? forbundsleder Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjonen (FO) 

12.20 – 12.50:  Land barnevern – tjenesten som sviktet på alle områder Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Oppland

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 14.25: Hvorfor sviktet det i Land barnevern? Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon

14.25 – 14-35: Spørsmål og kommentarer fra salen 

Onsdag 30. mai 2018:

09.00 – 09.45 Veileder kontrollutvalgets sekretariat Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune

10.00 – 11.00: Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune og Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11-10: Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30: Pause og utsjekking

11.30 – 12.00: Lovproposisjonen om ny kommunelov Seniorrådgiver Erland Aamodt, Kommunal og moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10: Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50: Etikk Filosof Henrik Syse

12.50 – 13.00 Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

13.00 -14-00: Lunsj