FKT – Årsmelding 2019

Årsmeldingen ble godkjent på årsmøtet 3. juni

Du kan lese hele årsmeldingen her