FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse 3. – 4. juni 2014 i Haugesund.

Nedenfor finner du presentasjoner fra de ulike innleggene:

Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtidstanker | Jardar Jensen, Statssekretær KMD

Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? | Arnt – Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger

Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet | Per Kristian Foss, Riksrevisor

Presentasjon av veileder om høringer i kontrollutvalgene | Hans Blø, Leder av FKTs arbeidsgruppe

Samfunnstrygghet og beredskap | Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane

Pensjonsproblematikk i kommunene | Bjørn Brox fra Agenda Kaupang (og Kommunal Rapport)

Kommunelovutvalget, mandat, arbeid og fokus på egenkontroll | Nina Neset, Medlem av kommunelovutvalget

Antikorrupsjon og etikkarbeid i kommunesektoren | Helge Kvamme fra advokatkontoret Selmer

Skråblikk | Arne Jensen, Generalsekretær Norsk redaktørforening