FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse 3. – 4. juni 2015 på Gardermoen.

Nedenfor finner du presentasjoner fra de ulike innleggene:

Kontrollutvalg i perspektiv | Rådmann i Halden Gudrun Haabet Grindaker

Kontrollutvalget som ressurs | Leder i Rådmannsforum Tor Arne Gangsø

Antikorrupsjonsarbeid i kommunene | Advokat Alexandra Bech Gjørv

Hvorfor bør du velge et verv i kontrollutvalget?
Leder i kontroll og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Fride Solbakken Leder i kontrollutvalget i Odda kommune, Solfrid Horne-Moe
Leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune, Elisabeth Steen

Kommunelovutvalet | Leder i utvalet, Oddvar Flæte

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat | Director i Deloitte AS, Birte Bjørkelo