FKT arrangerte sin årlige sekretariatskonferanse 12. mars 2015 i Oslo.

Nedenfor finner du presentasjoner fra de ulike innleggene:

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat | Birte Bjørkelo Deloitte AS

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene | Martin Hill Oppegård, KMD

Inhabilitet for folkevalgte | Jostein Selle, KS Advokatene

Innspill og opplæring om kontroll og tilsyn – ny valgperiode | Arvid Hanssen, KONSEK

Folkevalgtopplæring ny valgperiode | Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalet HFK

Arkiv i sekretariatet, ny veileder | Wencke S. Olsen, medlem av arbeidsgruppa