I forskriftene er det tatt hensyn til FKTs innspill knyttet til valg av kontrollutvalgssekretariat og revisjon

Forum for kontroll og tilsyn bygget i hovedsak høringsuttalelsen på høringssvaret fra Ålesund kommune og ba departementet om å ta hensyn til kommentarene fra kommunens kontrollutvalg til §§ 5, 7, 10, 14 og 16. Vi ba videre om at tilsvarende bestemmelser i forskriftene som angår deling av fylker ble vurdert endret.

I forskriftene er det tatt hensyn til  Ålesund kommunes og FKTs innspill.

Deling av Troms og Finnmark fylke

Deling av Vestfold og Telemark fylke

Deling av Viken fylke

Deling av Ålesund kommune

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet