FKT og NKRF har i et fellesprosjekt utarbeidet anbefalinger  for risiko- og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan eierskapskontroll.

21.03 2024

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide en veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan eierskapskontroll.

Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – risiko- og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan eierskapskontroll. 

Formålet med anbefalingene er å gi relevant veiledning til kontrollutvalgssekretariatene om kontrollutvalgets behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering og planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Ut over dette skal anbefalingen bidra til god praksis i kontrollutvalgssekretariatene utover lovkrav og lokale regler/bestemmelser.