Nyheter

Høring – Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene – «Budsjett for kontrollarbeidet»

Forslag til «Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene  – Budsjett for kontrollarbeidet»,  sendes på ekstern høring. Svarfristen er 2. oktober 2023.

24.8 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingene. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingene på høring.

Det er en styringsgruppe som står for forslaget. Styringsgruppen består av Anne-Karin Femanger Pettersen, Arnar Helgheim, Bjørn Bråthen, Carine S. Jøssang, Eli Merete Velle, Paul Ivar Stenstuen og Pål Ringnes.

Det er en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslaget.

Høringsfristen er satt til 2. oktober 2023. Høringssvar sendes post@nkrf.no  eller fkt@fkt.no og høringssvarene vil fortløpende bli publisert.

Lenker til høringsdokumentene:

Lenke til høringssvarene