Kommuner kan velge å handle fra små- og mellomstore lokale bedrifter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser.

23.11 2022

Det viser en fersk rapport fra Oslo Economics.

– Det er viktig for kommunene at det finnes lokale butikker, håndverkere og andre tjenesteytere i kommunene. Derfor bør de bruke sin innkjøpsmakt til å styrke det lokale næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Nå viser en ny utredning fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Distriktssenteret, at dette er fullt mulig – uten at det kommer i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. Ifølge rapporten «Kommunen som innkjøper» har kommunene frihet til å legge til rette for at små og mellomstore lokale leverandører kan nå opp i konkurransen om kommunale kontrakter.

– Det er viktig at det går opp for kommunene at de kan slippe til lokale leverandører uten å bryte reglene for offentlige anskaffelser. Vi i Distriktssenteret har gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, blant annet på nettsidene våre, forteller direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret.

Lokale ringvirkninger

Ifølge rapporten bør kommunene tilrettelegge for lokale leverandører der det finnes flere lokale tilbydere, og der den økonomiske risikoen er lav.

Ved å velge å ikke ta del i rammeavtaler der det finnes et godt lokalt tilbud, vil kommunen i større grad kunne legge til rette for lokalt næringsliv, som igjen kan gi positive ringvirkninger for kommunen, både i form av, lokale arbeidsplasser, bedre service og raskere responstid.

– Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, og mange kommuner ønsker derfor å legge mest mulig av sine innkjøp til større rammeavtaler. Den juridiske gjennomgangen i denne rapporten kan gjøre kommunene tryggere på å gjennomføre tiltak som legger til rette for små og lokale bedrifter, sier Gjelsvik.

Råd og eksempler

Rapporten gir en rekke råd og konkrete eksempler på hvordan kommunene kan bruke innkjøps­politikken til å realisere politiske målsettinger om attraktive lokalsamfunn i distriktene.

– Regjeringen ønsker å endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser, slik at de støtter viktige mål som lokale ringvirkninger, bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og innovasjon. Næringsdepartementet har nettopp satt ned et utvalg med dette som tema, og denne rapporten er et viktig bidrag til dette arbeidet, sier Gjelsvik.

Kilde: regjringen.no