Nyheter

KMD: Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til kommuner og fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020.

Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal videre legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra til å hindre dobbeltarbeid. Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender. Tilsynskalenderen vil være et praktisk verktøy for den samordningsoppgaven som følger av kommuneloven.

Tilsynskalenderen ligger på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Det ligger også lenke til den på fylkesmannen.no.

For at tilsynskalenderen skal fungere etter intensjonen må også kommunene og fylkeskommunene ta den i bruk. Kommunene vil gjennom kalenderen blant annet kunne kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn. Det vil også bli lagt til rette for at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner i tilsynskalenderen. Denne løsningen vil komme på plass i løpet av våren 2020. Fylkesmannen i ditt fylke vil sende ut melding når det er klart.

For mer informasjon, se vedlagte brev og brosjyre: