Nyheter

Kommunal- og distriktsdepartementet og KS råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak

I et brev til alle landets ordførere og kommunedirektører, kommer departementet og KS med konkrete råd om hvordan kommunene kan forebygge og avverge cyberangrep.

Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.

Per i dag vurderer ikke myndighetene at trusselnivået mot virksomheter er økt etter invasjonen i Ukraina. Samtidig presiseres det at situasjonen kan endre seg raskt.

I tiden fremover forventer norske myndigheter økt aktivitet med svindel, nettfisking og sosial manipulering. Derfor bør kommunene prioritere arbeidet med god sikkerhetskultur i tiden fremover.

I brevet anbefales det tiltak knyttet til følgende områder:

  • Sikkerhetsovervåkning
  • Sikring av kritiske funksjoner og tjenester
  • Beskytte tjenester som er tilgjengelig på Internett
  • Årvåkenhet og teknologi

Last ned brevet her:

Kilde: KS