Kommunene deler rundhåndet informasjon om besøkende til tredjeparter, uten å informere om det.

Forbrukerrådet har undersøkt hvilke tilganger kommunene gir kommersielle tredjeparter til å spore brukerne på kommunenes egne nettsider. De har også vurdert om kommunene har tilgjengelige personvernerklæringer. Forbrukerrådet dokumenterer nedslående resultater. Bare hver fjerde kommunale nettside har en personvernerklæring, ifølge Forbrukerrådets kartlegging.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til hhv.: