Kommunesektorens etikkutvalg hadde møte i Oslo 11. mai 2017.

Blant temaene som ble diskutert i etikkutvalgets møte var:

  • ytringsfrihet
  • varsling
  • etikk i kommunal planlegging

Dessuten ble det gjennomført en diskusjon om organisering av kommunerevisjonen og hensynet til dens uavhengighet.

Les referat fra møtet på nettsidene til KS »