Sivilombudsmannen har uttalt seg om praktisering av møteoffentlighet i Arendal kommune.

Kommunen har uriktig lagt til grunn at møtet mellom ordfører og gruppelederne om mulige løsninger på kommunens økonomiske problemer ikke var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommunelovens bestemmelser. Møtet skulle derfor som hovedregel vært åpent for offentligheten, og det skulle ha vært ført møtebok. Dersom møtet skulle ha vært lukket for offentligheten, måtte det ha skjedd etter reglene i kommuneloven. I så tilfelle skulle det ha blitt truffet en formell beslutning om å lukke dørene for allmennheten. Hjemmelen for lukkingen skulle også ha blitt ført i møteboken.

Sivilombudsmannen ber Arendal kommune merke seg kritikken, og innrette sine rutiner slik at reglene om møteoffentlighet blir fulgt.

Les hele saken på Sivilombudsmannens nettsider »