Kontrollutvalet i Bergen har gjennomført eit større forvaltningsrevisjonsprosjekt under koronapandemien.

9. september  arrangerer utvalget  ein erfaringskonferanse som  for å oppsummere dei koronarelaterte forvaltningsrevisjonane.

25.8 2022

Deloitte har i perioden 2020 – 2021 levert 12 koronarelaterte rapportar etter bestilling frå kontrollutvalet. Rapportane har tre hovudtema:

  • Det kommunale tenestetilbodet for sårbare grupper
  • dei tilsettes arbeidssituasjon
  • elevanes læringsutbytte og læringsmiljø under covid-19-pandemien.

Innkalling til møte og program:

Framstilling-Hvordan-gikk-det-egentlig-Kontrollutvalgets-erfaringskonferanse-om-covid-19-pandemien-i-Bergen

Lenke til web tv (direkte og opptak): https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/web-tv-fra-bystyreog-utvalgsmoter

Kontrollutvalet har publisert rapportane med tilhøyrande nyhendesaker på nettsida si: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/kontrollutvalget