Dagen skal bidra til å øke bevisstheten om korrupsjon som et stort samfunnsproblem, og den er dessverre også i år høyaktuell – både i Norge og internasjonalt.

FKT støtter dette arbeidet bl.a. gjennom sitt medlemskap i Transparency International Norge. TI Norges generalsekretær, Guro Slettemark, har i anledningen dagen skrevet et innlegg på Lovdata. 

Her kan du lese innlegget