Telemark Kommunerevisjon advarer kommunen mot byggesaksbehandlingen. Gjennomgangen viser en risiko for korrupsjon.

Forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen i Kragerø kommune har avdekket manglende dokumentasjon, loggføring og kontroll av byggesakene. – Dette tar vi på aller største alvor, sier rådmannen.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det foreligger slike misligheter i Kragerø, men det er kjempeviktig å drive et godt og forebyggende arbeid for å forhindre det. Der skal vi intensivere innsatsen vår litt, sier hun.

Kontrollutvalget i Kragerø har behandlet saken, og lederen mener at de stort sett kan være fornøyde. – Vår bedømmelse er at forbedringer kan gjøres, men det er ingen grunn til å tro at det har skjedd noe, sier han.

Les hele saken i Nrk Telemark »