Økoteamet i Helgeland politidistrikt etterforsker nå hotell- og habilitetssaken i Alstahaug for mulig korrupsjon.

Leder og nestleder i kontrollutvalget bekrefter at det har kommet en henvendelse til dem fra Økotemaet på Mo.

– Ja, det har det. Vi har oversendt alt vi har av dokumenter. Vi kommer til å samarbeide med politiet, og gi dem det som de etterspør.

Ordfører Bård Anders Langø sier på vegne av Alstahaug følgende i en e-post:

«Vi ble gjort kjent med denne saken først i går, og har ingen informasjon ut over at det skal være levert en anmeldelse til Helgeland politidistrikt. Alstahaug kommune har ikke mottatt noen informasjon eller formell henvendelse fra Helgeland politidistrikt, men vi vil selvfølgelig stå til disposisjon for å svare på eventuelle henvendelser hvis det skulle bli aktuelt.

Kommunestyret vil selvsagt bli orientert hvis det kommer nye momenter eller informasjon inn i saken, noe jeg ikke kan se foreligger per i dag».

Les hele saken i Helgelendingen