Revisjonsrapporten om inhabilitet i administrasjonen i Karlsøy og brudd på regelverket om offentlige anskaffelser er svært alvorlig, sier KS-lederen i Troms.

– Det er svært alvorlig lesing. Slik det beskrives i revisjonsrapporten har kommunen brutt reglene for offentlige anskaffelser. Det er alvorlig, sier KS-lederen. Hun har lest rapporten og reagerer sterkt på funnene som revisjonsselskapet KomRev NORD IKS har gjort.

Rapporten avslører at en kommunalt ansatt i teknisk sektor har fått oppdrag i et firma der han er medeier. Inhabiliteten og utbetalinger til firmaet har skjedd i fem av ti prosjekter KomRev NORD har undersøkt. Revisjonsfirmaet peker også på flere brudd på forskriftene for offentlige anskaffelser.

KS-lederen er tydelig på at det er rådmannen i kommunene som har ansvaret for at regelverket for offentlig innkjøp blir fulgt. Rådmannen blir av kontrollutvalget i kommunen gjort ansvarlig for det forvaltningsrevisjonen har avdekka. KS-lederen har samme klare oppfatning om ansvarsforholdet.

Selv om rådmannen erkjenner at ansvaret er hans, er han uenig i deler av det som beskrives av revisor. – Jeg antar at det som beskrives i rapporten er rimelig overens med virkeligheten. Så vil det sikkert være ulike oppfatninger, men jeg tror ikke KomRev NORD legger fram en rapport uten at den er saklig begrunnet, sier KS-lederen.

Ifølge KS-lederen i Troms er KS i hele landet opptatt av lovverket på dette området, fordi det handler om hvordan man bruker samfunnets ressurser.

– Å følge lover og regler ved offentlige anskaffelser er noe KS har stort fokus på. Vi gjennomfører ulike tiltak rundt dette som skal gi kunnskap og forståelse om anskaffelser i offentlig sektor. avslutter hun.

Les hele saken i Nrk Troms »