Lederen i kontrollutvalget i Sunndal krever behandlingen utsatt.

Saken om bygging av ny ambulansestasjon på Sunndalsøra, og utbetaling av tilskudd, tar en ny vending. Lederen i kontrollutvalget har sendt et brev til ordføreren, der han krever at saken ikke tas opp til behandling i økonomi- og planutvalget neste uke.

– Kontrollutvalget ser meget alvorlig på denne saken som de ikke anser ferdig fra sin side, der kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp, heter det bl.a. i brevet.

Les hele saken i Aura Avis »