Mistanke om uregelmessigheter i innkjøpssak i Grimstad er ikke nok til å sjekke ansattes eposter, lyder advokatråd.

Etter at saken om helsekjøp sprakk i Grimstad kommune, satt politikerne igjen med flere spørsmål. Hvem tok initiativet til avtalen? Ble det foretatt innkjøp av ansatte som var inhabile? I samtaler med BDO oppga flere ansatte at de ikke husket. Dermed ble sjekk av ansattes eposter lansert som en mulig metode for å få klarlagt hva som egentlig skjedde.

På oppdrag fra kontrollutvalget har advokatfirmaet Kluge nå sjekket lovligheten av å sjekke ansattes eposter. Firmaet konkluderer med at kommunen ikke har hjemmel for å sjekke ansattes eposter i saken.

I utgangspunktet har ikke arbeidsgiver rett til å lese, søke gjennom eller åpne ansattes epost. Forskrift om behandling av personopplysninger sier hvilke vilkår som må være oppfylt, for at det likevel skal være lov:

  • Når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, eller
  • ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Advokatfirmaet Kluge konkluderer med at så lenge BDO ikke fant det tvingende nødvendig å lese epostene da de gransket innkjøpene tidligere i vinter, kan ikke kommunen argumentere med at det er tvingende nødvendig nå. Advokatfirmaet mener videre at så lenge det ikke finnes noen konkret mistanke om grove pliktbrudd, har ikke kommunen rett til å gå gjennom epostene.

Les hele saken i Kommunal Rapport » (abo.)


Denne saken inngår i programmet på FKTs fagkonferanse 7. – 8. juni 2017 i Tromsø »