Kommunerevisjonen skal granske Boligbygg-skandalen, bestemte kontrollutvalget. Utvalgets leder vil avsløre utro tjenere.

– Bakgrunnen er at vi står overfor en av de største skandalene Oslo kommune har vært utsatt for på lang tid, sier lederen for kontrollutvalget etter det ekstraordinære møtet i kontrollutvalget.

Økokrim har innledet etterforskning av boligkjøpene til det kommunale foretaket Boligbygg i kjølvannet av Dagens Næringslivs undersøkelser som viser at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.

– Dette tar vi svært alvorlig, og vi ønsker å komme til bunns i dette så fort som overhodet mulig. Det er åpenbart at kommunerevisjonen må starte undersøkelser, sier utvalgslederen.

I forrige uke ble det kjent at en person er siktet for grov økonomisk utroskap etter at Økokrim har startet etterforskning av Boligbyggs eiendomskjøp. Dagens Næringsliv avslørte for to uker siden hvordan prisen på en bygård på Bislett steg med 33 millioner kroner etter at Boligbygg to ganger unnlot å benytte seg av forkjøpsretten. Et tresifret antall leiligheter er ifølge avisen kjøpt utenfor det åpne markedet gjennom direktesalg bare i 2016 og 2017.

På møtet diskuterte kontrollutvalget hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for granskingen, i tillegg til de undersøkelser som andre skal foreta. Både Økokrim og skatteetaten ser på saken, i tillegg til to revisjonsfirmaer som er hyret inn av kommunen.

– Det viktigste er så se på rutiner, fullmakter og de lov- og regelbrudd som har vært i Boligbygg. Det er jo åpenbart at kommunen er lurt, og åpenbart at utro tjenere har gjort ting som mest sannsynlig er kriminelt, og det er ganske åpenbart at det er folk som har beriket seg på fellesskapets og skattebetalernes penger, sier lederen for kontrollutvalget.

Les hele saken i Nrk Østlandssendingen »