Tildelingen av rehabiliteringsplass til kommunalsjefens mor avdekker at Bamble ikke har systemer som sikrer habilitet ved vedtak.

Kontrollutvalget hadde ingen problemer med et enstemmig vedtak etter en gjennomgang av sykehjemssaken. Det ble ikke rettet noen kritikk verken mot pleie- og omsorgssjefen eller lederen for tiltaksteamet. Men behandlingen avdekket at kommunen ikke har rutiner for hvordan man håndterer søknader fra egne ledere eller deres nærstående. Dette innebærer at underordnede i praksis må avgjøre søknader som kan være til fordel for lederen deres, enten det måtte gjelde sykehjemsplasser eller byggesøknader. I framtida skal slike avgjørelser løftes til et høyere nivå – for å unngå mistillit og habilitetsproblemer. 

Les hele saken i Varden