Nå krever kontrollutvalget i Nordland tydelige svar.

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune har behandlet den mye omtalte hurtigbåtsaken. Det ble gjort etter at opposisjonen i fylkeskommunen hadde varslet mulig mistillit mot det sittende fylkesrådet.

Dens poeng har vært – og er fortsatt – at posisjonen har vært mer opptatt av å sverte regjeringen, enn å gi rette svar om statlige overføringer til fylkestingets medlemmer. Sentralt i dette har vært tilskudd til drift av hurtigbåter.

Etter behandlingen i kontrollutvalget, må fylkesrådet innen 4. november ha besvart flere spørsmål. Blant annet hvorfor brevveksling med avklarende svar om finansieringen, mellom fylkeskommunen og KS, ikke er journalført. Det framgår tydelig at dette er dokumenter som er kommet fram på et senere tidspunkt, og først i forbindelse med undersøkelser rundt saken.

Opposisjonen i fylkestinget har varslet at den vil avvente eventuell mistillit mot fylkesrådet inntil kontrollutvalget har behandlet saken.

Les hele saken i Fremover »