– Avslutt byggeprosjekt ny Skien videregående skole. Det er anbefalingen fra kontrollutvalget. – Beklagelig, sier fylkesrådmannen.

I praksis betyr det, hvis politikerne vil, at det nåværende byggeprosjekt får en slutt etter forprosjektering, og at et nytt anbud utlyses. En konsekvens av det er at ny Skien videregående ikke nødvendigvis står ferdig til det opprinnelige tidspunktet i 2018.

Fylkesrådmannen i Telemark forsikret etter møtet i kontrollutvalget at andre skolebygninger kunne benyttes hvis det skulle bli forsinkelser.

Kontrollutvalgsmøtet ble en varm fire timers seanse, og det handlet om forvaltningsrevisjonsrapport om ny Skien videregående skole.

Les hele saken i Telemarksavisa »