Ny forvaltningsrevisjonsrapport avdekker alvorlige feil og mangler i barnevernstjenestene i Bergen kommune.

På oppdrag fra kontrollutvalget har Deloitte undersøkt de kommunale barnevernstjenestene i Bergen, hvor det er funnet mangler på deres arbeid og oppfølging av fosterhjem.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen påpeker flere svakheter og mangler ved tjenesten som gis barneverntjenestene i Laksevåg, Bergenhus og Årstad.

I en pressemelding sier helsebyråd Hilde Onarheim (H):

– Revisjonen har avdekket flere mangler i tjenesteutøvelsen knyttet til fosterhjemsområdet, og den viser at barnevernet må forbedre seg på en rekke områder. Vi tar rapportens funn alvorlig og er i gang med flere av tiltakene som foreslås. Vi vil nå intensivere dette arbeidet, sier Onarheim.

Les hele saken i Bergensavisen