Lokalpolitikeren må fortsatt stå i sine folkevalgte verv fordi Ap ikke har klart å finne en erstatter.

En arbeiderpartipolitiker har søkt kommunestyret om fritak fra sine verv som kommunestyrerepresentant og medlem av kommunens kontrollutvalg. I utgangspunktet er slike saker en formalitet, men ikke i dette tilfellet. Østre Toten Arbeiderparti har ikke klart å finne en erstatter til plassen i kontrollutvalget. Dermed måtte kommunestyret utsette behandlingen av fritakssøknaden.

Vedkommende som har søkt om fritak er den eneste i det sittende kontrollutvalget i Østre Toten som også er kommunestyrerepresentant. Hadde kommunestyret innvilget fritakssøknaden, uten samtidig å sette inn en erstatter fra egne rekker, ville kommunen plutselig hatt et kontrollutvalg som ikke oppfyller lovens krav.

Les hele saken i Oppland Arbeiderblad »