Årsmøtet i FKT valgte i går Benedikte Muruvik Vonen til ny styreleder.

Vonen har det siste året vært styrets nestleder, og hun overtar etter Per Rune Vereide, som har vært styreleder siden 2012.

Årsmøtet valgte også ny nestleder og tre nye styremedlemmer. FKTs styre for perioden 2016-17 har følgende sammensetning:

  • Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (ny – 2016-18), rådgiver, Temark – Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
  • Nestleder Hilde Vatnar Selnes (ny – 2016-18), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
  • Dag Robertsen (ny – 2016-18), kontrollutvalgsleder, Moss kommune
  • Synnøve Solbakken (ny – 2016-18), kontrollutvalgsleder, Kvinnherad kommune
  • Einar Ulla (ny – 2016-17), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Roald Breistein (ikke på valg – 2015-17), seniorrådgiver, sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune

Alle valg var enstemmig.