Det murrer fortsatt på Ørlandet etter at lederen for kontrollutvalget i høst ble kastet fra vervet.

Kommunestyret i Ørland vedtok i høst å kaste kontrollutvalget på grunn av mistillit til lederen. Dette skjedde etter at kontrollutvalget mente å ha avdekket mulige ulovligheter innad i kommunen.

– Jeg sitter igjen med et inntrykk av at når man stiller kritiske spørsmål, så blir man møtt med sjikane, uthenging og mistenkeliggjøring. Det mener jeg ikke er den riktige måten å drive politisk virke på, sier den tidligere utvalgslederen.

En av sakene som har skapt debatter på Ørlandet, er ansettelsen av forsvarskoordinator. Stillingen ble først utlyst av kommunen høsten 2015, men ble siden trukket.

I dag er det derimot ansatt en forsvarskoordinator. Tjenesten ble flyttet ut av kommunen, til Fosen Innovasjon. Der ble stillingen igjen utlyst via NAV, med søknadsfrist snarest. Etter ti dager ble annonsen trukket. Hvor mange som søkte, om søkere fra første runde ble vurdert og hvor mange som var på intervju er ikke kjent.

Forsvarskoordinatoren som i dag er ansatt gjennom Fosen innovasjon, ble ansatt fem dager før annonsen ble trukket. Han har kontor i kommunehuset, sammen med de øvrige ansatte i kommunen.

Flere av søkerne til den første utlysningen har uttrykt fortvilelse over hvordan dette er gjort og føler seg forbigått. De fikk ikke beskjed om at stillingen var utlyst igjen og ble heller ikke innkalt til intervju. Det er ikke kjent hvem som besluttet ansettelsen.

Les hele saken i Nrk Trøndelag »