I en revisjon av regnskapet kommer det fram at kommunen i løpet av 2015 har gått glipp av 5,8 mill. kr i momskompensasjon pga. foreldede fakturaer.

Fakturaene er av ulike årsaker attestert og anvist for sent av Bodø kommune, slik at fristen for å få momskompensasjon var gått ut, heter det i revisjonen.

Kontrollutvalget ber kommunen om å skjerpe rutinene rundt fakturabehandling slik at man unngår at det samme skjer i 2016.

Les hele saken i Avisa Nordland »