Bodø Høyre tar til orde for full gjennomgang av forholdene i Stormen og de øvrige kommunale foretakene.

– Det har i den senere tid var fokus på Bodø kommunes foretak med spørsmål om kommunen (bystyret) har kontroll på foretakene. Kontrollutvalget er allerede i gang med en forvaltningsrevisjon av foretaket Bodø Havn, heter det i en pressemelding.

– Bodø Høyre ønsker nå å ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av de øvrige foretakene, herunder gjennomgang av ansettelser og anskaffelser i forhold gjeldende lovverk og retningslinjer. Det siste med bakgrunn i senere tids medieoppslag. Gjennom en forvaltningsrevisjon vil bystyret kunne få klarhet i de påstander som er fremsatt i media om Stormen KF og øvrige foretak generelt.

Les hele saken i Bodø Nu