Sametingsråd Silje Karine Muotka er klar for å bistå sametingets kontrollutvalg med all informasjonen de skulle trenge om hennes deltakelse i norsk-kanadisk masterprogram.

– Jeg er glad for at denne saken nå blir undersøkt av sametingets kontrollutvalg, da får jeg mulighet til å presentere all den informasjonen som jeg har om saken, sier medlem i sametingsrådet, Silje Karine Muotka.

Muotka ønsker snarest å rydde vekk uklarheter rundt hennes deltakelse i norsk-kanadisk masterprogram, der urangruveselskapet Cameco betaler reiseutgifter til kanadiske studenter.

Tidligere ble det kjent at Fremskrittspartiets sametingsgruppe ønsker at Muotkas deltagelse i masterstudiet undersøkes av sametingets kontrollutvalg.

Tirsdag kunngjorde Muotka og sametingsrådets politiske rådgiver, Runar Myrnes Balto, at de har besluttet å trekke seg fra studiet.

Etter først å ha gitt beskjed om at hun ikke vil kommentere avgjørelsen utover det hun selv skrev på Facebook, valgte Muotka onsdag ettermiddag likevel å utdype hennes avgjørelsen nærmere.

– All mediaoppmerksomhet rundt denne saken gjør at jeg føler det tar fokuset bort fra de politiske sakene som Sametinget jobber med, og når NRK Sápmis ekspertkommentator på TV snakker om at det nå stilles spørsmål ved min troverdighet, da føler jeg at fokuset er helt feil sted, sier Muotka.

Les hele saken i Nrk Sámpi »