Høyres Jo Inge Hesjevik fikk gjennomslag for granskning av Barentssekretariatet.

Fylkestinget i Finnmark bevilget 500.000 kroner til kontrollutvalgets arbeid. I forslaget som alle fylkestingets partier sto bak heter det at fylkestinget ber kontrollutvalget om å iverksette en fullstendig selskapskontroll av Barentssekretariatet. 

Les hele saken i Altaposten