Deloitte legger det største ansvaret for byggesakssjef og byplansjef i granskningsrapporten og mener korrupsjonen burde vært oppdaget tidligere.

Granskningsrapporten ble presentert for kontrollutvalget, kommuneledelsen og sentrale politikere i Drammen. Deloitte har endevendt byggesaksavdelingen siden i vår, og det har vært knyttet stor spenning til svarene på det alle har spurt seg om: Hvordan kunne det skje?

Granskerne konkluderer med vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging og kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen.

Deoille viser til en vesentlig svakhet som ifølge firmaet fortsatt er gjeldende. Blant det som bidrar til manglende kontroll for ledelsen er at saksbehandlere har kunnet, og fremdeles kan, selv godkjenne egne vedtak, opprette egne saker samt slette og legge inn informasjon, uten at dette kan spores eller oppdages uten vesentlige undersøkelser i den enkelte sak.

– Det er ingen automatiske kontroller som varsler ledelsen om uriktig bruk av saks- og arkivsystemet, skriver Deloitte.

Granskerne mener at ledere som har ansvar for byggesaksavdelingen ikke har hatt en forsvarlig virksomhetsstyring. Det er ikke etablert en betryggende kontroll i samsvar med kommuneloven.

Les hele saken (og granskningsrapporten) i Drammens Tidende »