Etter en rekke henvendelser fra innbyggere som har stilt spørsmålstegn ved behandlingen av ulike byggesaker, vil kontrollutvalget ha en større revisjon av arbeidet som gjøres.

– Det blir en stor og tung revisjon, men jeg tror det er en god og klok investering, sa kontrollutvalgets nestleder. Han har deltatt på en konferanse hvor den store korrupsjonssaken i Drammen var tema, og fått kunnskap om hvilke undersøkelser som ble gjort der.

Sammen med resten av utvalget gikk han inn for å gjøre flere av de samme undersøkelsene i Fredrikstad. – Dette vil være et godt signal ut. Vi har tiltro til avdelingen vår, sa han om å prioritere en slik revisjon. Kommunerevisjonen skal lage en prosjektplan, og revisjonen skal startes i løpet av året.

Bakgrunnen for at saken kom opp er en rekke henvendelser hvor innbyggere har satt spørsmålstegn ved byggesaksbehandlingen. Rådmannen opplyste at det er sju år siden man hadde en lignende gjennomgang. Valget om å prioritere byggesaksbehandling førte til at man utsetter en ny revisjon vedrørende offentlige anskaffelser, med vekt på kontraktsoppfølging.

Rådmannen sa administrasjonen var positiv til en ny gjennomgang. – Fra vår side er det både nyttig og hensiktsmessig å gjennomgå praksis og få konstruktiv kritikk. Han fremholdt også at de ønsker at det som fungerer bra blir fremhevet.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »