Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune stilte spørsmål til Datatilsynet om behandlingsansvar knyttet til valgt ekstern revisor.

6. 2 2023

På grunnlag av spørsmål fra personvernombudet i Vestland fylkeskommune sendte sekretariatet  for kontollutvalget  følgende spørsmål til datatilsynet:

  1. Er den valgte revisor for en fylkeskommune eller kommune å betrakte som
    behandlingsansvarlig for de personopplysningene revisor behandler i forbindelse med sine
    kontrolloppgaver?
  2. Må det foreligge en databehandleravtale mellom den valgte revisor og den aktuelle
    fylkeskommune eller kommune?

Datatilsynet konkluderer med at valgt revisor for fylkeskommunen/kommunen er å betrakte som selvstendig behandlingsansvarlig for de opplysningene som behandles i deres kontrollarbeid. For disse
behandlingene kreves det ikke noen databehandleravtale.

Datatilsynets svar 3.2 2023