Pengeregler og korrupsjon avvist i Rauma kommunestyre.

Er det greit at politikerne forhandler om betalingen for varaordføreren og andre lederposisjoner for å skaffe seg flertall?

Torbjørn Rødstøl (Sp) foreslo regler mot dette, men forslaget ble avvist.

Sakens kjerne skal være at Lars Olav Hustad som var ordførerkandidat for Høyre, i en epost skal ha tilbudt Arbeiderpartiet og Aps ordførerkandidat Per Vidar Kjølmoen å få varaordføreren og at varaordførerstillinga kunne økes. Forutsetningen var at Arbeiderpartiet støttet Høyres ordførerkandidat ved konstitueringen.

Utvekslingene av eposter rundt forhandlingene fikk Rødstøl til å reagere. Han sendte brev til kontrollutvalget og ba utvalget se på saka. 

I kommunestyret tok Arne S. Lillehagen (V) opp kontrollutvalgets rolle. – Det er ikke kontrollutvalgets oppgave å drive politikk. Når to parter fører samtaler, er det to parter som har to syn. Det som har kommet fram i media, er den ene partens syn. Jeg synes det er kritikkverdig av kontrollutvalget å befatte seg med saka om forhandlinger forut for konstitueringen, sa Lillehagen. Reidar Brude (Frp) mente også det er kritikkverdig at kontrollutvalget tok opp saka om forhandlingene.

Les hele saken i Romsdal Budstikke