En egen juridisk fagavdeling skal sikre at innbyggerne får rettferdig byggesaksbehandling i Drammen.

Rådmannen  redegjorde for kontrollutvalget i Drammen kommune. Her kom det fram hvordan kommunen skal følge opp granskningsrapporten fra Deloitte.

Da rådmannen la fram tiltaksplanen, sa han at han forsto at det var kritikk mot kommunen. Han presenterte flere omfattende tiltaksplaner som skal sikre rettferdighet for innbyggerne. En av dem er å omorganisere byplanavdelingen. En førstegangsbehandling av byggesak vil skje i byggesaksavdelingen. Dersom det kommer en klage vil det imidlertid ikke være de samme saksbehandlerne som tar stilling til denne. En juridisk fagavdeling vil da behandle klagen. I tillegg foreslår rådmannen at denne avdelingen skal hente inn en uavhengig vurdering fra kommuneadvokaten.

Les hele saken i Drammens Tidende »