Lederen for kontrollutvalget i Leksvik sier han ser svært alvorlig på saken om rådmannens «hemmelige» millionfallskjerm.

Ut ifra det som har kommet fram så langt, er dette utenfor alle etiske normer og regler. Som kontrollutvalg skal vi ta tak i de momentene som har kommet fram. Det er ingen tvil om at det er avvik her, sier utvalgslederen.

Det var i juni 2015 at tidligere ordfører og daværende varaordfører undertegnet en kontrakt som blant annet ga rådmannen en lønnsøkning på 50.000 kr samt tre årslønner i etterlønn dersom han sluttet i rådmannsjobben i Leksvik. Kontrakten regulerte også rådmannens lønn og betingelser i hans nye jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

Han ble blant annet sikret fire årslønner i etterlønn dersom han sluttet i jobben. Det vil si minimum 3,7 millioner kr. Ifølge delegasjonsreglementet til Leksvik kommune er det politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen, og ikke ordfører og varaordfører. Ifølge tidligere leder i politisk forhandlingsutvalg har utvalget aldri forhandlet lønn med rådmannen.

Les hele saken i Fosna-Folket »